----

Clothes Vocabulary for Children

Một số loại trang phục quen thuộc mà em biết.

- Em hãy nhớ xem có những loại trang phục quen thuộc mà em biết?- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. Ví dụ như: Áo đầm, Áo khoác - Vậy em có biết Áo đầm - Tiếng Anh đọc như thế nào không? - Dress là gì nhỉ? Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát ấm nhé. Chúc em nhớ thật nhiều từ về Các loại trang phục quen thuộc = Clothes Vocabulary for Children

3D Shapes Vocabulary for Children to learn Math -Children need to understand and use these words if they are to make good progress in understanding shape and space.
The vocabulary for shape and space has been separated into three sections:
-  2D shape
-  3D shape

 

Shape Vocabulary for Children to learn Math - Math is an important subject for school age children to master. Math facts are only one part, and not one of the most important ones, in building a solid math foundation. Educational math games help Children practice in a fun and rewarding way. Math Vocabulary for children can help make learning math fun with games, flash cards, worksheets, and activities. Math Vocabulary for children take the frustration out of practicing math for young learners and make it a fun and rewarding experience. Children look forward to math practice with online math Vocabulary.

Lines and sides Vocabulary for Children to learn Math -These are some  picture of lots of lines, angles  and sides. The children should click  on  the different pictures and read aloud . When the children have coloured their shapes in, the worksheet should look like this:

Trong bài học này, giúp các em nhớ các từ về chào hỏi.
 - Trong Tiếng Anh, để hỏi tên một ai đó, chúng ta sử dụng mẫu câu:
What’s your name? (Tên bạn là gì?)
Và trả lời là:
I’m + tên hoặc My name’s + tên

------>
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction