A+ A A-

Clothes Vocabulary for Children

Clothes Vocabulary for Children

Một số loại trang phục quen thuộc mà em biết.

- Em hãy nhớ xem có những loại trang phục quen thuộc mà em biết?- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. Ví dụ như: Áo đầm, Áo khoác - Vậy em có biết Áo đầm - Tiếng Anh đọc như thế nào không? - Dress là gì nhỉ? Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát ấm nhé. Chúc em nhớ thật nhiều từ về Các loại trang phục quen thuộc = Clothes Vocabulary for Children

Read more: Clothes...

Shape Vocabulary for Children to learn Math

 

Shape Vocabulary for Children to learn Math - Math is an important subject for school age children to master. Math facts are only one part, and not one of the most important ones, in building a solid math foundation. Educational math games help Children practice in a fun and rewarding way. Math Vocabulary for children can help make learning math fun with games, flash cards, worksheets, and activities. Math Vocabulary for children take the frustration out of practicing math for young learners and make it a fun and rewarding experience. Children look forward to math practice with online math Vocabulary.

Read more: Shape Vocabulary...