----

Mammals Vocabulary for Children

Một số động vật có vú

- Em hãy nhớ xem có động vật có vú gì em biết ?- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. Ví dụ như: bò,...- Vậy em có biết Bò- Tiếng Anh đọc như thế nào không? - Bull là gì nhỉ? Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát ấm nhé. Chúc em nhớ thật nhiều từ về Mammals Vocabulary for Kids = Động vật có vú cho bé học Tiếng Anh.

Sea Animals Vocabulary for Children

Một số động vật dưới nước quen thuộc .

- Em hãy nhớ xem có những động vật dưới nước gì em biết?- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. Ví dụ như: tôm, sứa, sao, cá voi,.. - Vậy em có biết Cá voi - Tiếng Anh đọc như thế nào không? - Wheel là gì nhỉ? Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát ấm nhé. Chúc em nhớ thật nhiều từ về Các loài động vật  dưới đại dương quen thuộc =Sea Animals Vocabulary.

Insects Vocabulary for Children

Một số loài côn trùng quen thuộc .

- Em hãy nhớ xem có những loài côn trùng gì em biết?- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. Ví dụ như: bướm, bọ cánh cứng,.. - Vậy em có biết Bướm - Tiếng Anh đọc như thế nào không? - Butterfly là gì nhỉ? Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát ấm nhé. Chúc em nhớ thật nhiều từ về Các loài côn trùng quen thuộc = Insects.

Mammals Vocabulary for Children

Một số động vật có vú quen thuộc .

- Em hãy nhớ xem có những động vật có vú gì em biết?- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. Ví dụ như: gấu, thỏ,.. - Vậy em có biết Gấu - Tiếng Anh đọc như thế nào không? - Bear là gì nhỉ? Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát ấm nhé. Chúc em nhớ thật nhiều từ về Các loài động vật có vú quen thuộc = Mammals

Farm Animals Vocabulary for Children

Một số con vật quen thuộc trong trang trại

- Em hãy nhớ xem có những con vật gì trong trang trại?- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. Ví dụ như: gà, bò, bê... - Vậy em có biết Gà - Tiếng Anh đọc như thế nào không? - Chicken là gì nhỉ? Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát âm nhé. Chúc em nhớ thật nhiều từ về Con vật trong trang trại = Farm Animals

------>
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction