A+ A A-

Africa Animals Vocabulary for Children

Africa Animals Vocabulary for Children

Một số con vật quen thuộc ở Châu Phi

- Em hãy nhớ xem có những con vật gì ở Châu Phi nhé?- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. Ví dụ như: Linh dương, voi.. - Vậy em có biết Linh dương - Tiếng Anh đọc như thế nào không? - Antelope là gì nhỉ? Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát âm nhé. Chúc em nhớ thật nhiều từ về Con vật ở châu Phi = Africa Animals

Read more: Africa Animals...

Bathroom Vocabulary for Children

Bathroom Vocabulary for Children

Một số đồ vật quen thuộc trong phòng tắm nhà em

- Em hãy nhớ xem có những đồ vật gì trong phòng tắm nhà em?- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. Ví dụ như: Chậu rửa, khăn mặt - Vậy em có biết Chậu rửa mặt- Tiếng Anh đọc như thế nào không? - Sink là gì nhỉ? Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát ấm nhé. Chúc em nhớ thật nhiều từ về Đồ vật trong nhà tắm = Things in the Bathroom.

Read more: Bathroom...